Pliki cookie, sygnalizatory WWW i podobne technologie

Data ostatniej aktualizacji: 19 listopada 2015 r.

Gdy Użytkownik odwiedza nasze witryny lub korzysta z naszych usług, aplikacji, narzędzi i komunikatorów, SumUp lub nasi autoryzowani dostawcy usług mogą stosować pliki cookie, sygnalizatory WWW lub inne podobne technologie do przechowywania informacji umożliwiających świadczenie na rzecz klientów lepszych, szybszych i bezpieczniejszych usług, a także na potrzeby komunikacji reklamowej.

Ta strona ma na celu przybliżenie Użytkownikowi tych technologii oraz sposobu korzystania z nich przez firmę SumUp w witrynach, usługach, aplikacjach i narzędziach SumUp. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zasad korzystania przez nas z tych technologii. Oto pełna wersja dokumentu Informacja dla Użytkownika o plikach cookie.

Czym są pliki cookie, sygnalizatory www i podobne technologie?

Podobnie jak większość witryn SumUp używa małych plików danych zapisywanych na komputerze, na tablecie, w telefonie komórkowym lub innych urządzeniach Użytkownika (łącznie „urządzenia”) w celu zbierania określonych informacji, ilekroć Użytkownik korzysta z witryn, usług, aplikacji, komunikatorów lub narzędzi SumUp.

Poszczególne nazwy i typy takich plików cookie, sygnalizatorów WWW i podobnych technologii mogą się zmieniać. Aby umożliwić Użytkownikowi lepsze zrozumienie niniejszych Zasad i stosowanych przez nas technologii, przedstawiamy skrócony słowniczek terminologii:

Pliki cookie – małe pliki tekstowe (zazwyczaj składające się z liter i cyfr) zapisywane w pamięci przeglądarki lub urządzenia, ilekroć Użytkownik odwiedza daną witrynę lub wyświetla wiadomość. Dzięki plikom cookie witryna rozpoznaje dane urządzenie lub daną przeglądarkę. Istnieje wiele typów plików cookie:

Pliki cookie sesji (ang. session cookies) wygasają wraz z zakończeniem sesji przeglądarki i pozwalają nam zidentyfikować działania Użytkownika podczas tej sesji. Trwałe pliki cookie (ang. persistent cookies) są przechowywane w urządzeniu w okresie między sesjami przeglądarki i pozwalają nam pamiętać preferencje lub działania Użytkownika w różnych witrynach. Macierzyste pliki cookie (ang. first-party cookies) są instalowane przez wyświetlaną witrynę. Zewnętrzne pliki cookie (ang. third-party cookies) są instalowane przez witrynę zewnętrzną inną niż witryna odwiedzana.

Obsługę plików cookie można wyłączyć, a same pliki usunąć za pomocą narzędzi dostępnych w większości komercyjnych przeglądarek. Stosowne preferencje trzeba ustawić osobno w każdej przeglądarce. Przeglądarki oferują różne funkcje i narzędzia w tym zakresie.

Sygnalizatory WWW – małe obrazy graficzne (znane także jako „tagi pikselowe” lub „czyste GIF-y”), które mogą być umieszczane w witrynach, usługach, aplikacjach, komunikatorach i narzędziach SumUp a które zazwyczaj współpracują z plikami cookie w celu identyfikacji użytkowników i gromadzenia informacji o ich zachowaniach.

Podobne technologie – technologie służące do zbierania danych z przeglądarki lub urządzenia, które korzystają z lokalnie udostępnionych obiektów lub lokalnej pamięci masowej, takie jak pliki cookie flash lub HTML 5, a także inne technologie monitorowania aplikacji www. Technologie te mogą być aktywne we wszystkich przeglądarkach wykorzystywanych przez Użytkownika, a w niektórych przypadkach zarządzanie nimi nie jest w pełni możliwe z poziomu ustawień przeglądarki i wymaga skorzystania z opcji ustawień aplikacji lub urządzenia. SumUp nie korzysta z tych technologii w celu kierowania do Użytkownika reklam w witrynach SumUp i witrynach zewnętrznych.

W naszych zasadach możemy zamiennie używać terminów „pliki cookie” i „podobne technologie” w odniesieniu do wszystkich technologii przechowywania danych w przeglądarce lub na urządzeniu, zbierania danych lub identyfikowania Użytkownika w sposób opisany powyżej.

Rezygnacja przez Użytkownika z plików cookie, sygnalizatorów WWW i podobnych technologii SumUp

Niektóre z oferowanych przez nas funkcji witryn, usług i narzędzi są dostępne tylko pod warunkiem zastosowania plików cookie, sygnalizatorów WWW i podobnych technologii SumUp. W dowolnym momencie można jednak te technologie zablokować, usunąć albo wyłączyć, o ile pozwala na to dana przeglądarka, aplikacja lub urządzenie. W przypadku zablokowania plików cookie lub podobnych technologii można utracić możliwość korzystania z niektórych funkcji witryn, usług, aplikacji lub narzędzi. Konieczne może być także częstsze podawanie hasła podczas danej sesji przeglądarki. Więcej informacji na temat blokowania, usuwania i wyłączania tych technologii można znaleźć w ustawieniach przeglądarki lub urządzenia.

Dzięki tym technologiom witryny, usługi, aplikacje i narzędzia SumUp mogą gromadzić odpowiednie dane z przeglądarki lub urządzenia, a następnie wykorzystywać je do identyfikacji Użytkownika na serwerach lub w systemach wewnętrznych SumUp. W razie potrzeby chronimy nasze pliki cookie i podobne technologie przez przypisywanie tym danym niepowtarzalnych identyfikatorów, aby ich interpretacja była możliwa tylko przez nas lub autoryzowanych dostawców usług. SumUp nie przechowuje w ramach plików cookie ani podobnych technologii żadnych danych osobowych Użytkownika.

SumUp powiadamia o gromadzeniu danych osobowych za pomocą tych technologii i prosi o wyrażenie zgody na takie gromadzenie. Aby uzyskać tę zgodę, SumUp przekazuje Użytkownikowi zrozumiałe informacje na temat sposobu korzystania z tych technologii, jak również daje Użytkownikowi możliwość ich wyłączenia.

Zasadniczo SumUp korzysta z tych technologii, ilekroć jest to:

Niezbędne ze względów operacyjnych. Możemy stosować pliki cookie, sygnalizatory WWW lub podobne technologie, które są konieczne z punktu widzenia działania naszych witryn, usług, aplikacji i narzędzi. Obejmuje to technologie umożliwiające Użytkownikowi uzyskanie dostępu do naszych witryn, usług, aplikacji i narzędzi, które to technologie są konieczne do wychwytywania nietypowych zachowań w witrynach, zapobiegania oszustwom i poprawiania bezpieczeństwa lub umożliwiają korzystanie z naszych funkcji, w tym koszyków, zapisywania wyników wyszukiwania itp.

Związane z wydajnością. Możemy stosować pliki cookie, sygnalizatory WWW lub podobne technologie pomocne w ocenie wydajności naszych witryn, aplikacji, usług i narzędzi, także w ramach procedur analitycznych, dzięki którym uzyskujemy informacje na temat sposobu korzystania z naszych witryn, interakcji z wysyłanymi przez nas wiadomościami, jak również możemy określić, czy Użytkownik wyświetlił element lub użył łącza, co z kolei ułatwia dostosowywanie treści i usprawnianie witryn, aplikacji, usług oraz narzędzi.

Związane z funkcjonalnością. Możemy stosować pliki cookie, sygnalizatory WWW lub podobne technologie umożliwiające oferowanie Użytkownikowi rozszerzonych funkcji podczas korzystania przez niego z naszych witryn, usług, aplikacji i narzędzi. Może to obejmować identyfikację Użytkownika podczas logowania się na naszych stronach lub śledzenie określonych preferencji i zainteresowań Użytkownika oraz poprzednio wyświetlanych przez Użytkownika elementów w celu udoskonalania treści i sposobu ich prezentowania w naszych witrynach.

Związane z działaniami reklamowymi i selekcją rynku. Możemy stosować macierzyste lub zewnętrzne pliki cookie i sygnalizatory WWW w celu dostarczania treści, w tym wyświetlania reklam odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika (na stronach SumUp lub osób trzecich). Ponadto możemy stosować technologie umożliwiające monitorowanie użyteczności dla Użytkownika dostarczanych mu materiałów reklamowych i treści, np. poprzez informacje, czy Użytkownik kliknął daną reklamę.

Aby zablokować wykorzystywanie plików cookie i sygnalizatorów WWW związanych z treściami reklamowymi osób trzecich, zapoznaj się z sekcją „Sieci reklamowe i wymiany obsługiwane przez autoryzowane osoby trzecie” poniżej. Wyłączenie plików cookie i sygnalizatorów WWW związanych z treściami reklamowymi osób trzecich, jak opisano poniżej, nie gwarantuje, że w witrynach osób trzecich nie będą prezentowane nasze reklamy; treści marketingowe mogą być prezentowane, lecz nie będą dostosowane do zainteresowań danego Użytkownika na podstawie informacji zgromadzonych poprzez pliki cookie, sygnalizatory WWW i podobne technologie osób trzecich.

Aby zrezygnować ze wszystkich pozostałych technologii stosowanych w naszych witrynach, usługach, aplikacjach i narzędziach, zablokuj, usuń albo wyłącz je z poziomu przeglądarki lub urządzenia.

Więcej informacji o usuwaniu, wyłączaniu i blokowaniu plików cookie można znaleźć na stronie allaboutcookies.org.

Korzystanie z tych technologii przez autoryzowanych zewnętrznych dostawców usług

Możemy współpracować z podmiotami zewnętrznymi (dostawcami usług), które za zgodą SumUp mogą instalować zewnętrzne pliki cookie, sygnalizatory WWW lub podobne technologie przechowywania informacji w ramach witryn, usług, aplikacji i narzędzi SumUp. Podmioty te pomagają nam w zapewnieniu Użytkownikowi lepszego, szybszego i bezpieczniejszego korzystania z naszych usług.

Za pośrednictwem tych technologii dostawcy usług mogą ułatwiać nam prezentowanie Użytkownikowi naszych treści i reklam oraz sporządzanie anonimowych raportów i analiz dotyczących korzystania z witryn. Nie zezwalamy, aby na swoje potrzeby tacy dostawcy usług zbierali w naszych witrynach, usługach, aplikacjach i narzędziach dane osobowe Użytkownika. Dostawcy ci podlegają postanowieniom zawartych z SumUp umów o zachowanie poufności oraz innym wymogom prawnym regulującym sposób zbierania i używania przez nich danych osobowych. Zewnętrzne pliki cookie podlegają zasadom zachowania poufności osób trzecich.

Poza wspomnianym korzystaniem z tych technologii przez dostawców usług lub autoryzowane osoby trzecie nie zezwalamy na zamieszczanie w naszych witrynach zawartości pochodzącej od podmiotów zewnętrznych (np. aukcji przedmiotów, korespondencji między użytkownikami, aukcji w formacie ogłoszenia, komentarzy, opinii itp.) w celu instalowania lub korzystania z plików cookie, sygnalizatorów WWW, pamięci lokalnych lub podobnych technologii do śledzenia lub zbierania danych osobowych Użytkownika.

Sieci reklamowe i wymiany obsługiwane przez autoryzowane osoby trzecie do prezentowania reklam zgodnych z zainteresowaniami Użytkownika

Możemy korzystać z usług osób trzecich, takich jak sieci reklamowe i wymiany, w celu dostarczania użytkownikom materiałów reklamowych. Takie sieci reklamowe i wymiany należące do osób trzecich mogą korzystać z zewnętrznych plików cookie, sygnalizatorów WWW lub podobnych technologii w celu zbierania informacji o korzystaniu przez Użytkownika z naszych witryn lub innych stron internetowych. Ponadto mogą gromadzić informacje, takie jak identyfikator urządzenia, adres IP lub identyfikatory związane z reklamami (IDFA). Informacje gromadzone przez te osoby trzecie mogą być wykorzystywane do prezentowania reklam dostosowanych do zainteresowań i preferencji Użytkownika zarówno na stronach SumUp, jak i w innych obszarach sieci Internet. Zewnętrzne pliki cookie podlegają zasadom zachowania poufności osób trzecich.

Więcej informacji o zewnętrznych plikach cookie związanych z reklamami, reklamach dostosowanych do zainteresowań Użytkownika oraz możliwości rezygnacji z instalowania tych plików można znaleźć na stronach wymienionych poniżej (w zależności od kraju zamieszkania Użytkownika):

Możliwości wyboru podczas korzystania z Internetu

Informacje o reklamach

Sygnały DNT (ang. Do Not Track, nie śledź mnie)

Prawo stanu Kalifornia wymaga powiadomienia Użytkownika, w jaki sposób odpowiadamy na sygnały DNT z przeglądarek. Ze względu na brak branżowych i prawnych norm rozpoznawania i honorowania sygnałów DNT obecnie nie odpowiadamy na nie. Czekamy na efekty prac organizacji zajmujących się ochroną prywatności oraz podmiotów z branży, które określą, kiedy i jak należy na nie odpowiadać.