Pliki cookie, sygnalizatory WWW i podobne technologie

Data ostatniej aktualizacji: 19 listopada 2015 r.

Gdy Użytkownik odwiedza nasze witryny lub korzysta z naszych usług, aplikacji, narzędzi i komunikatorów, SumUp lub nasi autoryzowani dostawcy usług mogą stosować pliki cookie, sygnalizatory WWW lub inne podobne technologie do przechowywania informacji umożliwiających świadczenie na rzecz klientów lepszych, szybszych i bezpieczniejszych usług, a także na potrzeby komunikacji reklamowej.

Ta strona ma na celu przybliżenie Użytkownikowi tych technologii oraz sposobu korzystania z nich przez firmę SumUp w witrynach, usługach, aplikacjach i narzędziach SumUp. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zasad korzystania przez nas z tych technologii. Oto pełna wersja dokumentu Informacja dla Użytkownika o plikach cookie.

Czym są pliki cookie, sygnalizatory www i podobne technologie?

Podobnie jak większość witryn SumUp używa małych plików danych zapisywanych na komputerze, na tablecie, w telefonie komórkowym lub innych urządzeniach Użytkownika (łącznie „urządzenia”) w celu zbierania określonych informacji, ilekroć Użytkownik korzysta z witryn, usług, aplikacji, komunikatorów lub narzędzi SumUp.

Poszczególne nazwy i typy takich plików cookie, sygnalizatorów WWW i podobnych technologii mogą się zmieniać. Aby umożliwić Użytkownikowi lepsze zrozumienie niniejszych Zasad i stosowanych przez nas technologii, przedstawiamy skrócony słowniczek terminologii:

Pliki cookie – małe pliki tekstowe (zazwyczaj składające się z liter i cyfr) zapisywane w pamięci przeglądarki lub urządzenia, ilekroć Użytkownik odwiedza daną witrynę lub wyświetla wiadomość. Dzięki plikom cookie witryna rozpoznaje dane urządzenie lub daną przeglądarkę. Istnieje wiele typów plików cookie:

Pliki cookie sesji (ang. session cookies) wygasają wraz z zakończeniem sesji przeglądarki i pozwalają nam zidentyfikować działania Użytkownika podczas tej sesji. Trwałe pliki cookie (ang. persistent cookies) są przechowywane w urządzeniu w okresie między sesjami przeglądarki i pozwalają nam pamiętać preferencje lub działania Użytkownika w różnych witrynach. Macierzyste pliki cookie (ang. first-party cookies) są instalowane przez wyświetlaną witrynę. Zewnętrzne pliki cookie (ang. third-party cookies) są instalowane przez witrynę zewnętrzną inną niż witryna odwiedzana.

Obsługę plików cookie można wyłączyć, a same pliki usunąć za pomocą narzędzi dostępnych w większości komercyjnych przeglądarek. Stosowne preferencje trzeba ustawić osobno w każdej przeglądarce. Przeglądarki oferują różne funkcje i narzędzia w tym zakresie.

Sygnalizatory WWW – małe obrazy graficzne (znane także jako „tagi pikselowe” lub „czyste GIF-y”), które mogą być umieszczane w witrynach, usługach, aplikacjach, komunikatorach i narzędziach SumUp a które zazwyczaj współpracują z plikami cookie w celu identyfikacji użytkowników i gromadzenia informacji o ich zachowaniach.

Podobne technologie – technologie służące do zbierania danych z przeglądarki lub urządzenia, które korzystają z lokalnie udostępnionych obiektów lub lokalnej pamięci masowej, takie jak pliki cookie flash lub HTML 5, a także inne technologie monitorowania aplikacji www. Technologie te mogą być aktywne we wszystkich przeglądarkach wykorzystywanych przez Użytkownika, a w niektórych przypadkach zarządzanie nimi nie jest w pełni możliwe z poziomu ustawień przeglądarki i wymaga skorzystania z opcji ustawień aplikacji lub urządzenia. SumUp nie korzysta z tych technologii w celu kierowania do Użytkownika reklam w witrynach SumUp i witrynach zewnętrznych.

W naszych zasadach możemy zamiennie używać terminów „pliki cookie” i „podobne technologie” w odniesieniu do wszystkich technologii przechowywania danych w przeglądarce lub na urządzeniu, zbierania danych lub identyfikowania Użytkownika w sposób opisany powyżej.

Rezygnacja przez Użytkownika z plików cookie, sygnalizatorów WWW i podobnych technologii SumUp

Niektóre z oferowanych przez nas funkcji witryn, usług i narzędzi są dostępne tylko pod warunkiem zastosowania plików cookie, sygnalizatorów WWW i podobnych technologii SumUp. W dowolnym momencie można jednak te technologie zablokować, usunąć albo wyłączyć, o ile pozwala na to dana przeglądarka, aplikacja lub urządzenie. W przypadku zablokowania plików cookie lub podobnych technologii można utracić możliwość korzystania z niektórych funkcji witryn, usług, aplikacji lub narzędzi. Konieczne może być także częstsze podawanie hasła podczas danej sesji przeglądarki. Więcej informacji na temat blokowania, usuwania i wyłączania tych technologii można znaleźć w ustawieniach przeglądarki lub urządzenia.

Dzięki tym technologiom witryny, usługi, aplikacje i narzędzia SumUp mogą gromadzić odpowiednie dane z przeglądarki lub urządzenia, a następnie wykorzystywać je do identyfikacji Użytkownika na serwerach lub w systemach wewnętrznych SumUp. W razie potrzeby chronimy nasze pliki cookie i podobne technologie przez przypisywanie tym danym niepowtarzalnych identyfikatorów, aby ich interpretacja była możliwa tylko przez nas lub autoryzowanych dostawców usług. SumUp nie przechowuje w ramach plików cookie ani podobnych technologii żadnych danych osobowych Użytkownika.

SumUp powiadamia o gromadzeniu danych osobowych za pomocą tych technologii i prosi o wyrażenie zgody na takie gromadzenie. Aby uzyskać tę zgodę, SumUp przekazuje Użytkownikowi zrozumiałe informacje na temat sposobu korzystania z tych technologii, jak również daje Użytkownikowi możliwość ich wyłączenia.

Zasadniczo SumUp korzysta z tych technologii, ilekroć jest to:

Niezbędne ze względów operacyjnych. Możemy stosować pliki cookie, sygnalizatory WWW lub podobne technologie, które są konieczne z punktu widzenia działania naszych witryn, usług, aplikacji i narzędzi. Obejmuje to technologie umożliwiające Użytkownikowi uzyskanie dostępu do naszych witryn, usług, aplikacji i narzędzi, które to technologie są konieczne do wychwytywania nietypowych zachowań w witrynach, zapobiegania oszustwom i poprawiania bezpieczeństwa lub umożliwiają korzystanie z naszych funkcji, w tym koszyków, zapisywania wyników wyszukiwania itp.

Związane z wydajnością. Możemy stosować pliki cookie, sygnalizatory WWW lub podobne technologie pomocne w ocenie wydajności naszych witryn, aplikacji, usług i narzędzi, także w ramach procedur analitycznych, dzięki którym uzyskujemy informacje na temat sposobu korzystania z naszych witryn, interakcji z wysyłanymi przez nas wiadomościami, jak również możemy określić, czy Użytkownik wyświetlił element lub użył łącza, co z kolei ułatwia dostosowywanie treści i usprawnianie witryn, aplikacji, usług oraz narzędzi.

Związane z funkcjonalnością. Możemy stosować pliki cookie, sygnalizatory WWW lub podobne technologie umożliwiające oferowanie Użytkownikowi rozszerzonych funkcji podczas korzystania przez niego z naszych witryn, usług, aplikacji i narzędzi. Może to obejmować identyfikację Użytkownika podczas logowania się na naszych stronach lub śledzenie określonych preferencji i zainteresowań Użytkownika oraz poprzednio wyświetlanych przez Użytkownika elementów w celu udoskonalania treści i sposobu ich prezentowania w naszych witrynach.

Związane z działaniami reklamowymi i selekcją rynku. Możemy stosować macierzyste lub zewnętrzne pliki cookie i sygnalizatory WWW w celu dostarczania treści, w tym wyświetlania reklam odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika (na stronach SumUp lub osób trzecich). Ponadto możemy stosować technologie umożliwiające monitorowanie użyteczności dla Użytkownika dostarczanych mu materiałów reklamowych i treści, np. poprzez informacje, czy Użytkownik kliknął daną reklamę.

Aby zablokować wykorzystywanie plików cookie i sygnalizatorów WWW związanych z treściami reklamowymi osób trzecich, zapoznaj się z sekcją „Sieci reklamowe i wymiany obsługiwane przez autoryzowane osoby trzecie” poniżej. Wyłączenie plików cookie i sygnalizatorów WWW związanych z treściami reklamowymi osób trzecich, jak opisano poniżej, nie gwarantuje, że w witrynach osób trzecich nie będą prezentowane nasze reklamy; treści marketingowe mogą być prezentowane, lecz nie będą dostosowane do zainteresowań danego Użytkownika na podstawie informacji zgromadzonych poprzez pliki cookie, sygnalizatory WWW i podobne technologie osób trzecich.

Aby zrezygnować ze wszystkich pozostałych technologii stosowanych w naszych witrynach, usługach, aplikacjach i narzędziach, zablokuj, usuń albo wyłącz je z poziomu przeglądarki lub urządzenia.

Więcej informacji o usuwaniu, wyłączaniu i blokowaniu plików cookie można znaleźć na stronie allaboutcookies.org.

Korzystanie z tych technologii przez autoryzowanych zewnętrznych dostawców usług

Możemy współpracować z podmiotami zewnętrznymi (dostawcami usług), które za zgodą SumUp mogą instalować zewnętrzne pliki cookie, sygnalizatory WWW lub podobne technologie przechowywania informacji w ramach witryn, usług, aplikacji i narzędzi SumUp. Podmioty te pomagają nam w zapewnieniu Użytkownikowi lepszego, szybszego i bezpieczniejszego korzystania z naszych usług.

Za pośrednictwem tych technologii dostawcy usług mogą ułatwiać nam prezentowanie Użytkownikowi naszych treści i reklam oraz sporządzanie anonimowych raportów i analiz dotyczących korzystania z witryn. Nie zezwalamy, aby na swoje potrzeby tacy dostawcy usług zbierali w naszych witrynach, usługach, aplikacjach i narzędziach dane osobowe Użytkownika. Dostawcy ci podlegają postanowieniom zawartych z SumUp umów o zachowanie poufności oraz innym wymogom prawnym regulującym sposób zbierania i używania przez nich danych osobowych. Zewnętrzne pliki cookie podlegają zasadom zachowania poufności osób trzecich.

Poza wspomnianym korzystaniem z tych technologii przez dostawców usług lub autoryzowane osoby trzecie nie zezwalamy na zamieszczanie w naszych witrynach zawartości pochodzącej od podmiotów zewnętrznych (np. aukcji przedmiotów, korespondencji między użytkownikami, aukcji w formacie ogłoszenia, komentarzy, opinii itp.) w celu instalowania lub korzystania z plików cookie, sygnalizatorów WWW, pamięci lokalnych lub podobnych technologii do śledzenia lub zbierania danych osobowych Użytkownika.

Sieci reklamowe i wymiany obsługiwane przez autoryzowane osoby trzecie do prezentowania reklam zgodnych z zainteresowaniami Użytkownika

Możemy korzystać z usług osób trzecich, takich jak sieci reklamowe i wymiany, w celu dostarczania użytkownikom materiałów reklamowych. Takie sieci reklamowe i wymiany należące do osób trzecich mogą korzystać z zewnętrznych plików cookie, sygnalizatorów WWW lub podobnych technologii w celu zbierania informacji o korzystaniu przez Użytkownika z naszych witryn lub innych stron internetowych. Ponadto mogą gromadzić informacje, takie jak identyfikator urządzenia, adres IP lub identyfikatory związane z reklamami (IDFA). Informacje gromadzone przez te osoby trzecie mogą być wykorzystywane do prezentowania reklam dostosowanych do zainteresowań i preferencji Użytkownika zarówno na stronach SumUp, jak i w innych obszarach sieci Internet. Zewnętrzne pliki cookie podlegają zasadom zachowania poufności osób trzecich.

Więcej informacji o zewnętrznych plikach cookie związanych z reklamami, reklamach dostosowanych do zainteresowań Użytkownika oraz możliwości rezygnacji z instalowania tych plików można znaleźć na stronach wymienionych poniżej (w zależności od kraju zamieszkania Użytkownika):

Możliwości wyboru podczas korzystania z Internetu

Informacje o reklamach

Sygnały DNT (ang. Do Not Track, nie śledź mnie)

Prawo stanu Kalifornia wymaga powiadomienia Użytkownika, w jaki sposób odpowiadamy na sygnały DNT z przeglądarek. Ze względu na brak branżowych i prawnych norm rozpoznawania i honorowania sygnałów DNT obecnie nie odpowiadamy na nie. Czekamy na efekty prac organizacji zajmujących się ochroną prywatności oraz podmiotów z branży, które określą, kiedy i jak należy na nie odpowiadać.

Cookies Set on SumUp.pl

Functional Cookies

Without functional cookies essential parts of SumUp’s websites and services can not be offered or only with limited use. They are for example implemented to ensure goods stay in the user's virtual basket while the user continues with the purchase. Also, functional cookies save inputs and settings, so that the user does not have to constantly repeat them, and to adapt SumUp content to the user’s individual interests.

Statistical Cookies

Statistical cookies contain data to analyse the use of SumUp’s websites, such as how users interact with which areas of the website, how fast content is loaded and whether errors occur. Statistical cookies only contain anonymous or pseudonymous information and are only used to improve and protect SumUp’s websites and services, and to measure how effective SumUp’s advertising is. Statistical cookies can be blocked without adversely affecting the navigation and operation of SumUp’s websites and services.

Marketing Cookies

Marketing cookies contain data in order to personalise advertising on SumUp websites or to display personalised advertising on other websites and apps, so-called retargeting. Marketing cookies can be blocked without adversely affecting the navigation and operation of SumUp’s websites and services.


BrowserId


Cookie Type: Statistical

Partner: Salesforce

Cookie Domain: salesforce.com

Duration: 1 year

Purpose: Used to collect metrics, such as the number of visitors to a community.

Official Partner Documentation: https://help.salesforce.com/articleView?id=000351913&type=1&mode=1 

BrowserId_sec


Cookie Type: Statistical

Partner: Salesforce

Cookie Domain: salesforce.com

Duration: 1 year

Purpose: Used to log secure browser sessions/visits for internal-only product analytics.

Official Partner Documentation: https://help.salesforce.com/articleView?id=000351913&language=en_US&mode=1&type=1 

Country_Code


Cookie Type: Functional

Partner: SumUp

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: session

Purpose: Uppercase, two letter string denoting the country the visitor is from based on their IP address. The value is provided by Cloudfront and set on the server.

Official Partner Documentation: No official documentation.

Device_Type


Cookie Type: Yet to be determined.

Partner: Yet to be determined.

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: Unknown

Purpose: Yet to be determined.

Official Partner Documentation: No official documentation.

PAPVisitorId


Cookie Type: Marketing

Partner: Post Affiliate Pro

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: 1 year

Purpose: Advertising cookie used for user tracking and ad targeting purposes.

Official Partner Documentation: https://support.qualityunit.com/225217-PAPVisitorId 

Visitor-From-Eu


Cookie Type: Functional

Partner: SumUp

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: -

Purpose: Denotes, if a visitor is coming from the EU (based on the Country_Code) to assess, if a cookie banner needs to be shown.

Official Partner Documentation: No official documentation.

_dc_gtm_UA-*


Cookie Type: Statistical

Partner: Google Analytics

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: 1 minute

Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_<property-id>.

Official Partner Documentation: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs 

_fbp


Cookie Type: Marketing

Partner: Facebook

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: 90 days

Purpose: Identifies browsers for the purposes of providing advertising and site analytics services.

Official Partner Documentation: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

_ga


Cookie Type: Statistical

Partner: Google Analytics

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: 2 years

Purpose: Used to distinguish users.

Official Partner Documentation: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs 

_gat_globaltracker


Cookie Type: Statistical

Partner: Google Analytics

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: 1 minute

Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_<property-id>.

Official Partner Documentation: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs 

_gat_UA-*


Cookie Type: Statistical

Partner: Google Analytics

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: 1 minute

Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_<property-id>.

Official Partner Documentation: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs 

_gcl_au


Cookie Type: Marketing

Partner: Google Analytics

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: 3 months from set/update

Purpose: The conversion linker first party cookie.

Official Partner Documentation: https://support.google.com/tagmanager/answer/7549390?hl=en 

_gid


Cookie Type: Statistical

Partner: Google Analytics

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: 24 hours

Purpose: Used to distinguish users.

Official Partner Documentation: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs 

_tq_id.TV-*


Cookie Type: Marketing

Partner: TV Squared

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: 2 years

Purpose: TV advertising tracking in relation to website visits.

Official Partner Documentation: No official documentation.

_uetsid


Cookie Type: Marketing

Partner: Bing / Microsoft

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: 24 hours

Purpose: Advertising cookie.

Official Partner Documentation: No official documentation.

_uetvid


Cookie Type: Yet to be determined.

Partner: Bing / Microsoft

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: -

Purpose: Yet to be determined.

Official Partner Documentation: No official documentation.

__utma


Cookie Type: Statistical

Partner: Google Analytics

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: 2 years from set/update

Purpose: Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

Official Partner Documentation: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs 

__utmb


Cookie Type: Statistical

Partner: Google Analytics

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: 30 minutes from set/update

Purpose: Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

Official Partner Documentation: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs 

__utmc


Cookie Type: Statistical

Partner: Google Analytics

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: session

Purpose: Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit. Expires with the end of the session.

Official Partner Documentation: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs 

__utmt_sfga


Cookie Type: Statistical

Partner: Google Analytics

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: 10 minutes

Purpose: Used to throttle the request rate.

Official Partner Documentation: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs 

__utmz


Cookie Type: Statistical

Partner: Google Analytics

Cookie Domain: sumup.pl

Duration: 6 months from set/update

Purpose: Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

Official Partner Documentation: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs